Mina bästa färgbilder. Jag har försökt ordna bilderna så att de som ligger bredvid varandra, har någon slags samhörighet. Avslutande bilder symboliserar förgänglighet. Många av fotografierna kommer från dia och färgnegativ från 60-talet fram till digitalkamerans genombrott.

Copyright © 2020   |   Bilder får endast användas med mitt medgivande   |   Design: Lars Amedé