Mälaris - Stockholms sista isstack

På 40-talet fanns det i Stockholm 15 isstackar runtom stan. I slutet på 60-talet fanns bara Firma Mälaris kvar. Den låg vid Lindöbroviken på Lovön, inte långt från Drottningholm. Isen som bröts förvarades under ett tjockt lager sågspån för att på sommaren köras in till Stockholm. När jag fotograferad mellan juli 1968 och mars 1970 arbetade som mest 5 personer där. Iskarlarnas tunga arbete ersattes så småningom av kylskåpet.  En del av bilderna har varit utställda på Stockholms stadsmuseum.

Copyright © 2022   |   Bilder får endast användas med mitt medgivande   |   Design: Lars Amedé