Romläger

Lägret övergavs i december 2020 när covid-pandemin spreds i Sverige.

Copyright © 2022   |   Bilder får endast användas med mitt medgivande   |   Design: Lars Amedé